Достапно онлајн

Upravljanje u kriznim situacijama

Sesija se organizira na sprskom i makedonskom jeziku.

  • 30 minutes
  • онлајн

Контакт

+38972697481

contact@firstfivemk.com