top of page

Советник за родители

Како да се справите со предизвиците на родителство? Како да ја преживеете прва година со бебе? Одлучувате помеѓу различни опции за згрижување деца? Кои се развојните фази во првите пет години? Многу прашања за секој еден што за прв пат е родител. Откријте како дел од нив да ги решите на полесен начин.

Советник за родители
bottom of page