Inovativne Beneficije za Zaposlene

Uspostavljanje ravnoteže izmedju poslovnog i privatnog života je izazov sa kojim se suočavaju i poslodavci i zaposleni. Fluktuacija zaposlenih, visoki troškovi obuke, plaćena i neplaćena odsustva, poteškoće u zadržavanju zaposlenih samo su deo od problema, sa kojima se suočavaju poslodavci. Sa druge strane, raspored radnog vremena, potreba za dodatnom i kontinuiranom edukacijom ( i vreme za istu), rokovi, prekovremeni rad su ključni faktori koje zaposleni navode u odnosu na life-work balance. Poseban izazov su mlade porodice, sa dva zaposlena roditelja i decom predškolskog uzrasta, pa sve do 12 godina.
Zaposleni su investicija jedne kompanije. Kako da ostvarite prihod od vaše investicije? Analiza potrebe, kreiranje i analiza biznis modela prilagodjenog kompaniji, analiza i revidiranje politika povezanih sa ljudskim resursima, uticaj u budućnosti su deo od sredstava sa kojima to možete uraditi.

Inovativne Beneficije za Zaposlene