Roditeljstvo

Kako da se suočite i izadjete na kraj sa izazovima roditeljstva? Kako da preživite prvu godinu sa bebom? Odlučujete izmedju različitih opcija za čuvanje i vaspitanje deteta? Koje su razvojne faze u prvih pet godina? Mnogu pitanja za svakog ko je po prvi put roditelj. Pozitivno roditeljstvo je koncept koji podrazumeva pravljenje izbora koji odražavaju vaša uverenja i vrednosti kao roditelja, uzrasta i razvojnog stadijuma vašeg deteta i njegovog temperamenta. Pozitivno roditeljstvo nije koncept koji zapostavlja disciplinu i omogućava vašem detetu da radi šta želi. Pozitivno roditeljstvo je izbor roditelja da bude aktivno uključen u povezivanje sa detetom i njegovim rastom i razvojem.

Roditeljstvo